Suriyan ตั้งค่าให้ Evolution เป็นค่าปริยายสำหรับโปรแกรมอ่านเมล หากต้องการเปลี่ยนไปใช้ Thunderbird สามารถทำได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > เลือกโปรแกรมหลักๆ

รูปภาพ

สามารถเปลี่ยนโปรแกรมหลักๆ ในแต่ละหมวดได้ นอกเหนือจากหมวดโปรแกรมอ่านเมล โดยจะเปลี่ยนได้นั้นต้องมีโปรแกรมชนิดเดียวกันอย่างน้อย 2 ตัว

รูปภาพ

Comments are closed.