เพื่อความปลอดภัย ในบางครั้งการอัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์บางครั้งจำเป็นต้องแก้ไขสิทธิ์ (permission) ให้กับไฟล์ที่ทำการอัพโหลดขึ้นไป การกำหนด permission ให้กับไฟล์ทำได้โดยคลิกขวาของไฟล์บน server แล้วเลือก Change permission จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างให้ระบุสิทธิ โดยสามารถระบุเป็นตัวเลขได้ที่ช่องด้านล่างสุดในหน้านั้น

รูปภาพ

Comments are closed.