เว็บไซต์ที่ต้องใช้โปรแกรม Siverlight ในการเข้าชมจะต้องติดตั้ง Firefox ปลั๊กอินที่ชื่อ Moonlight ซึ่งพัฒนามาให้ใช้บนลีนุกซ์ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.go-mono.com/moonlight/download.aspx แล้วเลือกดาวน์โหลดแบบ 32bit

รูปภาพ

เมื่อเลือกดาวน์โหลดแล้ว Firefox จะถามว่าต้องการติดตั้งหรือไม่ ให้ตอบตกลง

รูปภาพ

หลังจากนั้นให้รอการดาวน์โหลดปลั๊กอินสักครู่

รูปภาพ

เมื่อติดตั้งแล้วให้รีสตาร์ท Firefox ก็จะสามารถท่องเว็บไซต์ที่ใช้ Silverlight ในการเข้าชมได้

รูปภาพ

Comments are closed.