หากใช้งานระบบแล้วมีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น เราสามารถเพิ่มผู้ใช้ลงในระบบได้ดังนี้

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > ผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้

รูปภาพ

  • เลือกไปที่ “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ แล้วระบบจะมี popup ขึ้นมาเพื่อถาม password ในยืนยันสิทธิ์ในการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่

รูปภาพ

  • ทำการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ

รูปภาพ

รูปภาพ

โดยเมื่อเพิ่มแล้วหากต้องการให้ใช้สิทธิผู้ดูแลระบบได้ ให้กดที่ Advanced Settings > อภิสิทธิ์ผู้ใช้ > ดูแลระบบ

รูปภาพ

Comments are closed.