ใน Suriyan เราสามารถติดตั้งเกมที่เป็นทางเลือกของ Guitar Hero ได้ โดยเกมนี้มีชื่อว่า Frets on Fire ซึ่งเราสามารถนำเพลง Guitar Hero มาเขามาเล่นในเกมนี้ได้เช่นกัน การติดตั้ง Frets on Fire สามารถติดตั้งผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ได้เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ หลังจากติดตั้งแล้วเรียกใช้งานโดย

ไปที่เมนู > เกม > Frets on Fire

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Frets on Fire

รูปภาพ

Comments are closed.