เมื่อเราติดตั้ง Drupal แล้ว เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกจะพบกับเนื้อหาที่เป็นคำแนะนำการใช้งาน ซึ่งเนื้อหานี้จะหายไปเองโดยอัตโนมัติ เมื่อเราเพิ่มข่าวหรือบทความลงใน Drupal

Comments are closed.