การแชร์โฟลเดอร์ใน Suriyan นั้นมีวิธีการคล้ายกับการแชร์โฟลเดอร์บน Windows คือคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ จากนั้นเลือก Sharing option จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าการแชร์ ให้กาที่กล่อง Share this folder และตั้งค่าต่างๆ ตามต้องการ

รูปภาพ

หมายเหตุ: การแชร์โฟลเดอร์ครั้งแรก จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ซึ่งจะมีหน้าต่างของ Suriyan ปรากฏขึ้นมาเพื่อสอบถามการติดตั้งโปรแกรม ให้ป้อนรหัสผ่านและทำไปตามขั้นตอน

Comments are closed.