โปรแกรม Joomla มีตัวจัดการภาพในตัวอยู่แล้ว โดยไม่ต้องติดตั้ง Component เพิ่มเติมแต่อย่างใด การแนบภาพในเนื้อหาสามารถทำได้ในขั้นตอนการเขียนเนื้อหา ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.ที่หน้า Admin ให้คลิกที่ Add new article เพื่อเขียนเนื้อหา

รูปภาพ

2.จะปรากฏหน้าจอสำหรับเขียนเนื้อหา โดยที่ด้านล่างของกล่องเขียนเนื้อหาจะมีปุ่มที่เขียนว่า Image ให้คลิกที่ปุ่มดังกล่าว

รูปภาพ

3.จะปรากฏกล่องโต้ตอบการจัดการภาพ อัปโหลดภาพ และแนบภาพ

รูปภาพ

4.ให้คลิกภาพที่ต้องการแล้วกด Insert เพื่อแทรกภาพ
5.ภาพจะปรากฏในหน้าจอเขียนเนื้อหา ให้เขียนเนื้อหาได้ตามปกติ โดยให้จัดวางภาพไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ

รูปภาพ

Comments are closed.