ให้คัดลอก url ของ Youtube แล้วเมื่อเขียนลงในโพสท์นั้นให้ใส่ตัว “v” เข้าไปใน url นั้น WordPress จะแสดงวิดีโอ Youtube ในโพสท์ของ WordPress

รูปภาพ

Comments are closed.