ไม่ได้ เพราะโปรแกรม Empathy จะใช้งานในลักษณะการส่งข้อความแบบการสนทนา ซึ่งบริการในลักษณะนี้ก็จะมี Windows live chat, Yahoo chat, Google Talk, facebook chat เป็นต้น

Comments are closed.