วิธีการตั้งค่าให้ pidgin ใช้งาน facebook ให้ set ดังนี้

 1. เลือก Protocol:เป็น XMPP
 2. ใส่ค่าต่างๆ ได้แก่
  Username:ที่คุณใช้ใน facebook
  Domain: เป็น chat.facebook.com
  Resource ไม่ต้องใส่อะไร
  password ใช้ของ Facebook
 3. ที่ Advance tab ให้มั่นใจว่า “Require SSL/TLS” ไม่ถูกเลือก
  ตั้งค่า Connect port เป็น 5222

รูปภาพ

Comments are closed.