วิธีสร้างเส้นรอบตัวหนังสือด้วย GIMP ทำได้ดังนี้

1.สร้างข้อความที่ต้องการสร้างเอฟเฟคนี้ก่อน

2.ที่หน้าต่าง Text tool option คลิก “Create path from text”

รูปภาพ

3.เลือก “แก้ไข” -> “ตีเส้นจากพาธ” แล้วเลือก option ที่เหมาะสม

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพที่ได้

รูปภาพ

Comments are closed.