ด้วยความสามารถในการแก้ไขภาพของ GIMP เราสามารถแก้ไขสีของภาพให้เป็นรูปแบบสีซีเปียได้ไม่ยาก โดยวิธีการดังนี้

1.เปิดภาพที่ต้องการขึ้นมา

รูปภาพ

2.จากนั้นไปที่เมนูสี > ย้อมสี

รูปภาพ

3.จะปรากฏกล่องย้อมสีขึ้นมา
4.ที่ช่อง Hue ให้ลดค่าลงเหลือประมาณ 50 สีของภาพจะอยู่ในลักษณะของสีซีเปีย

รูปภาพ

5.ให้ปรับค่าจนพอใจ จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

รูปภาพ

Comments are closed.