เราสามารถใช้โปรแกรม Kompozer เปิดไฟล์เพื่อทำงานต่อจากโปรแกรม Dreamweaver ได้ทันที เพราะเว็บไซต์ใช้ไฟล์นามสกุลเดียวกัน คือ HTML ดังนั้นการเปิดไฟล์ของโปรแกรมทั้งคู่จึงไม่ต้องถ่ายโอนไฟล์แต่อย่างใด

รูปภาพ

Comments are closed.