การใส่เลขหน้าให้กับเอกสารสามารถทำได้ดังนี้

1.แทรกหัวกระดาษโดยไปที่เมนู Insert แล้วเลือก Header และ default

รูปภาพ

2.หน้าเอกสารจะมีหัวกระดาษขึ้นมา
3.คลิก Cursor ไปที่หัวกระดาษที่เพิ่งสร้างขึ้นมา
4.ไปที่เมนู Insert เลือกไปที่ Field แล้วเลือก Page Number จะปรากฎเลขหน้าขึ้นมาในเอกสาร

รูปภาพ

Comments are closed.