สามารถเปลี่ยนโลโก้เว็บได้ที่ Administer>Site building>Themes>Configure

รูปภาพ

Comments are closed.