การจะใส่โลโก้ให้กับ Joomla นั้น จะขึ้นอยู่กับ Template ที่เราเลือกใช้ โดยเราจะต้องเข้าไปแก้ไขที่ Template ที่ใช้อยู่ ให้ไปที่หน้า Admin ของ Joomla จากนั้น ที่เมนูด้านบนให้เลือก Extensions > Templates manager จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Edit เพื่อแก้ไขรายละเอียด

รูปภาพ

ส่วนวิธีการแก้ไขนั้น จำเป็นต้องศึกษาในรายละเอียดของแต่ละ Template เอง เพราะแต่ละ Template จะมีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกัน

Comments are closed.