ในการทำเอกสารนั้น บางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องใส่สัญลักษณ์ลงไปที่ด้านบนของเอกสาร ซึ่งมักจะถูกใช้บ่อยในเอกสารจำพวก งานราชการ หรือเอกสารของบริษัท ซึ่งใน OepnOffice.org เงก็รองรับความสามารถนี้เช่นกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยวิธีการดังนี้

1.เปิดเอกสารที่ต้องการขึ้นมา เลือก Insert->Header->Default

รูปภาพ

2.คลิกภายใน ช่อง Header ที่ถูกสร้างขึ้น เลือก Insert->Picture->From file เลือกรูปจากไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นกด Open ภาพจะปรากฏใน Header

รูปภาพ

ในกรณีที่ภาพไม่ขึ้นทุกหน้าอาจเกิดจาก Page style ที่ตั้งค่าไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดย ไปที่ Format ->Page คลิกที่แท็บ “Header” ตรวจดูว่าช่อง “Same content left/right” ถูกเลือกหรือไม่ หากไม่เลือก ก็จะพิมพ์หน้าเว้นหน้า

Comments are closed.