หากเกิดปัญหากับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟฟ้าดับ หรือเผลอกดปุ่มปิดโปรแกรมโดยไม่ตั้งใจอยู่บ่อยครั้งในขณะที่ยังไม่ได้บันทึกแฟ้มในโปรแกรม gEdit เราสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ด้วยการตั้งค่าโปรแกรม gEdit ให้บันทึกแฟ้มอัตโนมัติ ตามระยะเวลาที่ต้องการ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

ไปที่เมนู แก้ไข > ปรับแต่ง จะปรากฏหน้าต่างปรับแต่งค่าโปรแกรม gEdit
รูปภาพ

ให้เลือกแท็บ เครื่องมือแก้ไข จากนั้น ทำเครื่องหมายในช่อง บันทึกแฟ้มปัจจุบันโดยอัตโนมัติ และป้อนระยะเวลาของความถี่ที่ต้องการให้บันทึกแฟ้มตามต้องการ

รูปภาพ

Comments are closed.