การตั้งค่าเพื่อให้ Thunderbird ดาวน์โหลด mail อัตโนมัติเพื่อพบว่ามี mail ใหม่ในกล่องจดหมายเข้าของเรานั้นให้ตั้งค่าโดยไปที่เมนู

Tools > Account setting

ที่ sever setting ทำเครื่องหมายถูกที่ Check for new message every ตั้งค่าเวลาที่จะดึงเมลเข้ามา
และค่าทำเครื่องหมายถูกที่ Automatically download new messages เช่นกัน

รูปภาพ

Comments are closed.