สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม gprename ช่วยซึ่งติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ และเรียกใช้หลังจากติดตั้งโดยไปที่

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > GPRename

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.