โรงพิมพ์ส่วนมากจะรองรับการพิมพ์ในรูปแบบ RGB แล้ว แต่เพื่อป้องกันความผิดเพี้ยนของชิ้นงานควรสอบถามกับโรงพิมพ์ก่อนสั่งพิมพ์ และให้โรงพิมพ์ส่งตัวอย่างให้ดูก่อนผลิตจริงเสมอ

Comments are closed.