หลังจากงาน Ubuntu Release Party เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีช่วงของคุณอวยชัยมาพูดเรื่องโอเพนซอร์สในภาคเหนือได้มีข้อสังเกตว่าทางภาคเหนือเริ่มรวมตัวกันตั้งเป็นชมรมโอเพนซอร์สกันแล้ว เท่าที่ทราบมามีทีมจากโครงการ IT Valey ทีมสง่าบ้าน หมู่บ้านลินุกซ์ อยู่ในชมรมด้วย ผมเลยอยากเชิญชวนพี่น้องภาคเหนือรวมตัวกันสร้างชุมชนโอเพนซอร์สในภาคเหนือให้แข็งแกร่งครับ ใครว่าคนภาคเหนือไม่เก่ง หากใครยังพอจำชื่อซอฟต์แวร์อย่าง AppServ,  MaxSite ก็เป็นผลงานของคนภาคเหนือทั้งนั้นครับ เท่านี้ยังไม่พอภาคเหนือยังมีคนเก่งหลากหลายด้านไม่ว่าจะทางด้านวิชาการหรืองานพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ บริษัทที่ทำธุรกิจด้านโอเพนซอร์สทางภาคเหนือก็มีเยอะพอสมควร น่าภูมิใจพี่น้องภาคเหนือครับ เอาล่ะเขียนมายาวมากแล้ว เข้าเรื่องสำคัญกันดีกว่า คุณอวยชัยได้จัดทำ เว็บไซต์ชมรมโอเพนซอร์สล้าน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแบ่งปันเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งาน การพัฒนา การแก้ปัญหา ฯลฯ คงถึงเวลาแล้วที่ชาวภาคเหนือจะแสดงพลังของโอเพนซอร์สให้ประเทศนี้ได้เห็นกันครับ

 

เว็บไซต์ชมรมโอเพนซอร์สล้านนา – http://www.lannaoss.org

Comments are closed.