หากต้องการติดตั้งโปรแกรมใน Suriyan วิธีที่ถูกต้องคือให้ใช้โปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ใน Suriyan ในการติดตั้ง แต่หากโปรแกรมที่ต้องการไม่มีอยู่ในศูนย์ซอฟต์แวร์ และต้องดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์เพื่อติดตั้งด้วยตนเอง ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีนามสกุลลงท้ายเป็น .deb

วิธีการติดตั้งไฟล์ .deb คือให้ดับเบิลคลิกลงไปที่ไฟล์นั้นเลย จะมีหน้าต่างการติดตั้งขึ้นมาให้ ให้คลิกปุ่มติดตั้งเพื่อติดตั้ง

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.