Celestia อ้างอิงข้อมูลและแสดงผลจากข้อมูลจริงของดวงดาวในอวกาศ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วดาวบางดวงหมุนช้ามากในระดับหยุดนิ่ง ดังนั้นเมื่อปรับเวลาแล้วจึงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ใช่ความผิดพลาดของโปรแกรมแต่อย่างใด

Comments are closed.