หากประสบปัญหาภาพมืด(หรือสว่าง)เกินไป สามารถปรับแต่งเพิ่มลดความสว่าง ความต่างระดับ หรือความสดของสีได้โดย

จากโปรแกรมเล่นภาพยนตร์ ไปที่เมนู แก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

ในแท็ป “การแสดงผล” ตัวเลือก “ความสมดุลของสี” สามารถปรับสีและความสว่างตามต้องการ

รูปภาพ

Comments are closed.