เนื่องจากมีสมาชิกเพจ ThaiOpenSource ถามเรื่องดูอุณหภูมิของ CPU ว่ามีอุณหภูมิเท่าไร ผมก็เกือบตอบไปว่าเอา DS1820 ไปจับ ล้อเล่นน่ะครับ :P จริงๆ แล้ว CPU มี sensors มากับตัวมันเองอยู่แล้วซึ่งโดยปกติเอาไว้ควบคุมการทำงานของ Main Board เพืิ่อปรับความเร็วรอบของการหมุนของพัดลม และใช้งานอย่างอื่นที่เราอยากเอาไปใช้ โดยส่วนใหญ่จะต่อตรงกับระบบ Monitoring ต่างๆ กลับมาเรื่อง sensors กันต่อ วิธีการดูสามรถดูได้หลายวิธี วิธีง่ายที่สุดคือผ่าน lm_sensors ครับ ให้ลองดูใน cpuinfo ว่ารองรับ lm sensors หรือเปล่า ด้วยคำสั่ง

grep lm /proc/cpuinfo

หากมี flags ว่า lm ถือว่าใช้ได้ ติดตั้ง lm_sensors ต่อได้เลย ถ้าใช้ Debian/Ubuntu ติดตั้ง package lm_sensors ดังนี้

apt-get install lm-sensors

ถ้าใช้ RedHat/CentOS ติดตั้ง package lm_sensors ดังนี้

yum install lm_sensors

เมื่อติดตั้งได้แล้วก็มาลองดูกัน ใช้คำสั่ง

sensors

เราก็จะได้ค่าอุณหภูมิของ CPU ออกมาแล้ว :)

Comments are closed.