โดยปกติการรับ/ส่งไฟล์กันระหว่างผู้ใช้งานโปรแกรมประเภท instant messaging นั้น เวลาที่ผู้ส่งจัดส่งไฟล์มาให้ ทางฝ่ายผู้รับต้องกดปุ่ม accept จากหน้า popup เพื่อเริ่มการ download แต่ถ้าผู้รับไม่กดปุ่ม accept เพื่อยืนยันการรับไฟล์ในเวลาที่กำหนด ไฟล์ดังกล่าวก็จะไม่สามารถ download ได้และถูก cancel ไปในที่สุด

การตั้งค่าให้รับไฟล์ได้อัตโนมัตินั้นจะสะดวกเป็นอย่างมากกรณีที่เครื่องที่จะรับไฟล์ ไม่ได้มีผู้ใช้งานอยู่ประจำ หรือไม่ค่อยได้นั่งประจำอยู่หน้าเครื่อง ซึ่งในส่วนของการตั้งค่าสามารถทำได้ดังนี้

1.ไปที่ Tools แล้วเลือก Plugins

รูปภาพ

2.click เพื่อ enable plugin ที่ชื่อ Autoaccept

รูปภาพ

3.คู่สนทนาที่จะได้รับการ auto accept คือ คู่สนทนาที่มีรายชื่ออยู่ใน Buddy lists ดังนั้นให้เราเพิ่มรายชื่อเพื่อนของเราลงไปใน Buddy lists ถ้าเราต้องการรับไฟล์อัตโนมัติ

รูปภาพ

Comments are closed.