การตั้งค่า Proxy ทำได้โดย

ไปที่เมนูระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > พร็อกซีเครือข่าย
รูปภาพ

เมื่อหลังจากตั้งค่านี้แล้วควรจะปิดและเปิดโปรแกรมทุกตัวใหม่
รูปภาพ

Comments are closed.