หลังจากได้ลองเล่น ArchLinux ARM บน Raspberry Pi 2 ดู kernel ก็พบว่าเป็น Kernel 3.10 แล้วก็เลยเอา Zyxel NWD2105 Wireless N-lite USB Adapter มาเสียบก็พบว่า Kernel มองเห็นเลย แต่ใช้ไม่ได้ต้องตั้งค่ากันก่อน วิธีตั้งค่า Wireless Lan ทำได้หลายวิธี ใช้เครื่องมือ wlan-menu, iw ก็ได้แต่ว่า ArchLinux ARM มี package ไม่ครบครับ ดังนั้นต้องติดตั้งเพิ่ม

ใช้ pacman ติดตั้ง package เหล่านี้เพิ่มดังนี้

pacman -S wireless_tools wpa_supplicant wpa_actiond dialog

จากนั้นมาสร้างไฟล์ config กัน เนื่องจาก ArchLinux ARM ใช้ systemd แล้ว ถ้าจะให้ดีเขียน unit file ให้ systemd จะดีกว่า แต่เราสามารถใช้ netctl แบบเดิมได้อยู่ แต่ในอนาคตคงโดนตัดออก ถ้าชินกับ netctl ให้คัดลอกไฟล์ /etc/netctl/example/ จะมีตัวอย่าง profile อยู่ให้คัดลอก ไฟล์ wireless-wpa ออกมาแล้วแก้ไขค่าตามที่ต้องการ

cp /etc/netctl/example/wireless-wpa /etc/netctl/wlan

จากนั้นแก้ไขค่า ESSID และ KEY ใน wlan ให้ถูกต้อง จากนั้นสั่ง enable profile ดังนี้

netctl enable wlan

เนื่องจาก netctl ไม่ได้ถูกใช้โดย default ตัว netctl จะไปสร้าง unit file ใน systemd ให้เราสามารถสั่ง start wlan ผ่าน netctl ได้

netctl start wlan

เท่านี้ก็ใช้งานได้แล้ว ถ้าจะให้ดีก็จำ unit file ที่ netctl ไปสร้างไว้ให้ เราก็สามารถสั่งผ่าน systemctl ได้เช่นกัน

Comments are closed.