อะไรก็เกิดขึ้นได้ บางครั้งติดตั้ง Zimbra ไว้ เวลาผ่านไปจะเข้าใช้งานอีกที เอ๊ะ ตั้งพาสเวิร์ดอะไรไว้หนอ วันนี้เราจะมาดูวิธีการรีเซตพาสเวิร์ดสำหรับผู้ดูแลระบบ Zimbra กัน
ก่อนอื่น เข้าระบบด้วย user zimbra
su - zimbra
ต่อไป เรามาดูว่า Admin ทั้งหมดใน Zimbra Server เรามีใครบ้าง โดยใช้คำสั่ง
zmprov gaaa
ตัวอย่าง ดังรูป
Zimbra List Admin User
จากนั้นเราจะรีเซต Zimbra Admin Password โดย
zmprov sp admin@domainname.com newpassword
ดังตัวอย่าง
Reset pass
แค่นี้เราก็รีเซตพาสเวิร์ดและเข้าระบบได้เรียบร้อยแล้ว ลองทดสอบเข้าระบบดู
Admin UI
Admin UI ZCS

Comments are closed.