ครั้งก่อนเราได้รู้จักวิธี Block โดเมนไม่พึงประสงค์บนกันไปแล้ว วันนี้เรามาใช้ SpamAssassin จัดการกันดูบ้าง

ก่อนอื่นให้สร้างไฟล์ /opt/zimbra/conf/sa/sausers.cf จากนั้นใส่กฏดังนี้

blacklist_from account/domain
whitelist_from account/domain

ดังตัวอย่าง

null

หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้เปลี่ยนสิทธิ์ไฟล์ที่สร้างให้เข้าถึงได้โดย user zimbra

chown zimbra:zimbra /opt/zimbra/conf/sa/sausers.cf

เข้าไปยัง zimbra user

su - zimbra

จากนั้นสั่ง restart service mta และ amavis โดย
zmmtactl restart && zmamavisdctl restart
null

เมื่อลองใช้อีเมลที่อยู่ภายใต้โดเมนที่ทำ blacklist ไว้จะถูกกันไว้ ดังรูป
null

Comments are closed.