เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้รับข่าวจาก Zend เรื่อง ZendStudio 7.0 วันนี้เรามาลองดูผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งของ Zend กันคือ Zend Server เข้า Zend Server คือชุด Enterprise Web Application Server สำหรับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP ซึ่ง Zend Server เหมาะสมกับองค์กรที่ต้องการบริหาร จัดการ ปรับแต่ง PHP Application Stack อย่างมืออาชีพ ซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากนัก

* Zend Server Silver ราคาอยู่ที่ $1,195 ต่อปี
* Zend Server Gold ราคาอยู่ที่ $2,195 ต่อปี
* Zend Server Platinum ราคาอยู่ที่ $3,195 ต่อปี

แต่ช้าก่อนสำหรับท่านที่ยังไม่กล้าตัดสินใจ สามารถทดลองใช้ได้จากรุ่น Zend Server Community Edition ซึ่งมี feature ที่ต่ำลงมาขาดคุณสมบัติและบริการเพิ่มเติมอย่างเช่น

* Page caching
* Application monitoring (alerting)
* Application problem diagnostics
* Zend Download Server (Linux only)
* Software updates and hot fixes
* Technical support

Zend Server / Zend Server CE สามารถติดตั้งได้บน Windows, Mac และ Linux ซึ่งถือว่าครอบคลุมระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน Zend Server ยังรองรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Zend ด้วย เช่น Zend Optimizer, Zend Gard และ Zend Studio ท่านใดที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือบริษัทซอฟต์แวร์ ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภาษา PHP ห้ามพลาดครับ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพกับผลิตภัณฑ์ของ Zend :)

Comments are closed.