เมื่อติดตั้งสภาพแวดล้อมระบบแบบ KDE หรือ Desktop Environment ตัวอื่นๆแล้ว การจะเริ่มใช้งานสภาพแวดล้อมนั้นๆ จะต้องเลือกรูปแบบระบบตั้งแต่ก่อนเข้าใช้งาน (ในกรณีที่เลือกเข้าระบบอัตโนมัติไว้ ให้ออกจากระบบเพื่อเข้าสู่หน้าจอ Login ก่อน)

โดยการตั้งค่าจะอยู่ที่ตัวเลือก Session หรือ วาระ จากนั้นเลือกสภาพแวดล้อมที่ต้องการแล้วจึงเข้าระบบ

รูปภาพ

ตัวอย่างหน้าจอการทำงานของระบบ KDE

รูปภาพ

Comments are closed.