ไม่ได้ตาม Alfresco มานานมากเนื่องจากใช้ Alfresco Enterprise บน Cloud ไม่ได้มาติดตั้งเองมานานมากแล้ว พอได้ไปเรียนเป็นเด็กหลังห้องวิชา Alfresco ในโครงการ OSS Fastrack Programme ทำให้อยากเล่นเวอร์ชั่นใหม่บ้าง สำหรับ Alfresco รุ่นใหม่ใช้ตัวติดตั้งของ BitRock เช่นเคยซึ่งอำนวยความสะดวกมากในเรื่องการติดตั้งทั้งในส่วน GUI และในส่วนที่เป็น command Line สำหรับในครั้งนี้เราจะมาติดตั้งบน Linux Server ผ่าน command line กันครับ ขั้นตอนแรกให้ดาวน์โหลด Alfresco มาก่อน โดยใช้คำสั่ง

wget -c http://dl.alfresco.com/release/community/build-00007/alfresco-community-4.0.e-installer-linux-x64.bin

เปลี่ยน permission และสั่งติดตั้งดังนี้

chmod +x alfresco-community-4.0.e-installer-linux-x64.bin
./alfresco-community-4.0.e-installer-linux-x64.bin

ตอบคำถามต่างๆ ดังนี้
* เลือกภาษาที่ต้องการติดตั้ง
* เลือกไดเรคทอรีที่ต้องการติดตั้ง
* กำหนดรหัสผ่านให้ผู้ดูแลระบบ
* กำหนด Alfresco Service

เมื่อติดตั้งเสร็จให้ Start Service ดังนี้

/etc/init.d/alfresco start

เข้าใช้งาน Alfresco ผ่านทางเบราเซอร์ดังนี้ http://localhost:8080/share สำหรับเอกสารการใช้งานและวิดีโอการใช้งานสามารถดูได้ที่ http://docs.alfresco.com/4.0/index.jsp ขอให้มีความสุขกับ Alfresco ครับ

Comments are closed.