ในกรณีนี้เป็นเพราะในเครื่องดังกล่าวมีโปรแกรม AppServ ติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว วิธีแก้ไขคือ สั่งปิด Service ของ AppServ ก่อน จากนั้นจึงเปิด Service ของ XAMPP แล้วค่อยเข้าใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง หรือถ้าไม่ได้ใช้งาน AppServ แล้ว อาจถอนการติดตั้งออกก่อนได้ เพื่อไม่ให้โปรแกรมทำงานซ้ำซ้อนกัน

Comments are closed.