ก่อนอ่านและทําตามขอทําาความเข้าใจกันก่อนว่า Fedora ที่จะลงเป็ นเวอร์ชน 9 และพร้อมให้บริการ ISPConfig โปรแกรมบริการพ้ นที่เว็บไซต์ยอดนิยม โดยจะมี service ได้แก่ Apache web server (พร้อม SSL), PHP5, Ruby, Postfix mail server พร้อม SMTP-AUTH และ TLS, Bind DNS Server,Proftpd FTP Server, MySQL server, Dovecot POP3/IMAP, Quota, Firewall เป็ นต้น ดังนั้น โปรแกรมที่เราจะต้องติดตั้งคร่าวๆ มีดังนี้

  1. Web Server : Apache 2.2.8
  2. PHP 5.2.5
  3. Ruby
  4. Database Server: MySQL 5.0.51
  5. Mail Server: Postfix
  6. DNS Server: BIND9 (chrooted)
  7. FTP Server: proftpd
  8. POP3/IMAP Server: Dovecot
  9. Webalizer

 

* หมายเหตุ เนื่องจาก how-to นี้มีความยาวมาก (28 หน้า) กรุณาดาวน์โหลดที่ thaifedora.com

 

Comments are closed.