ใน Suriyan สามารติดตั้ง font ได้อย่างง่ายๆ โดย ดับเบิลคลิกไฟล์ font และเลือก Install Font
หากต้องการติดตั้ง Font ให้สามารถใช้กับทุก user ในระบบนั้น ผู้ดูแลระบบจะต้องคัดลอกไฟล์ font นั้นไปวางไว้ภายใต้แฟ้ม /usr/share/fonts แทน

รูปภาพ

Comments are closed.