เนื่องจากอยากทดลอง Icinga2 ว่าเป็นอย่างไร แต่พอดูวิธีการติดตั้งแล้วรู้สึกว่าขั้นตอนเยอะเกินไปหรือเปล่า ก็เลยได้ไปค้นที่ Docker Hub ว่ามีนักพัฒนาท่านใดทำ Docker Image ไว้ให้ใช้บ้าง พบว่ามีหลายคน จนเลือกไม่ถูก T_T ผมก็เลยเลือก Image ของ jordan/icinga2 มาลองดู เนื่องจากเข้าใจง่ายดีไม่มีขั้นตอนซับซ้อนมากนัก

วิธีการก็ง่ายๆ สั่ง Pull Image มาจาก Docker Hub

docker pull jordan/icinga2

จากนั้นสั่ง run แบบ expose port 443 และ 80 ที่เครื่อง host

ID=$(docker run -p 80:80 -p 443:443 -d jordan/icinga2:latest)

จากนั้นดู log นะครับ เพราะตัว image จะสร้าง password มาให้

docker logs %ID

วิธีเข้าหน้า web ก็ http://localhost/icinga-web/ แบบนี้เลย

สำหรับการแก้ไข config ไฟล์ ให้ทำผ่าน nsenter

Comments are closed.