ได้ App มาลองเล่นตัวนึงคือ JoGet WorkFlow Management จากที่ดูคร่าวๆ พบว่าเป็น App ที่น่าสนใจมาก ในแง่ของการใช้งานอีกอย่างคุณสามารถสร้าง Application เพิ่มได้และรองรับกับการจัดการ work flow ตามโครงสร้างองค์กรของเราอีกด้วย ในครั้งนี้เราจะมาทดลองติดตั้ง JoGet กันครับ อันดับแรกเราจะต้องติดตั้งแพคเกจที่จำเป็นก่อนดังนี้

sudo apt-get install openjdk-6-jdk mysql-server

จากนั้นให้ดาวน์โหลด JoGet ดังนี้

wget -c http://downloads.sourceforge.net/project/jogetworkflow/joget-linux-3.0.3.tar.gz

จากนั้นแตกไฟล์ดังนี้

sudo tar xzvf joget-linux-3.0.3.tar.gz -C /opt

สร้างฐานข้อมูลสำหรับ Joget ดังนี้

mysql -u root -pmypassword -e 'create database jwdb'

จากนั้นสั่ง setup Joget ดังนี้

cd /opt/joget-linux-3.0.3
./setup.sh

ใส่ข้อมูลตามที่โปรแกรมต้องการจากนั้นสั่ง Start Tomcat ได้เลยดังนี้

./tomcat6.sh run

เข้าใช้โปรแกรมได้ที่ http://localhost:8080/jw สำหรับ Username และ Password คือ admin ครับ

เพิ่มเติมสำหรับท่านที่ต้องการเพิ่มเข้าไปใน init เพื่อ start service ตอน boot เครื่องให้เพิ่ม init script ดังนี้

sudo wget http://thaiopensource.googlecode.com/svn/trunk/joget/joget -O /etc/init.d/

จากนั้นแก้ไขไฟล์ในส่วน CATALINA_HOME ให้ถูกต้อง จากนั้นสั่ง

sudo update-rc.d joget defaults

เท่านี้ JoGet ก็ start service ตอน boot เครื่องแล้วครับ สำหรับคู่มือการใช้งาน JoGet และวิธีการตั้งค่าและสร้าง Application ตาม WorkFlow สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dev.joget.org/community/display/KB/Introduction ครับ

Comments are closed.