ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากโปรแกรมออกแบบมาเป็นชุดเดียวกัน จึงไม่สามารถเลือกลงเป็นบางโปรแกรมได้

Comments are closed.