หากต้องการแชร์ file จากเครื่องที่เป็น Linux ให้เครื่องที่เป็น windows เข้ามาใช้งานนั้นก็สามารถทำได้โดยการติดตั้ง samba เพื่อช่วยจัดการ file sharing ใน Linux โดยในตัวอย่างนี้จะติดตั้งบน CentOS 7 เรามาดูวิธีการเลยครับ

การ Share file ให้ผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้อง Authentication

เพื่อง่ายในการติดตั้งจะใช้ package manager yum ในการติดตั้ง samba ใช้คำสั่ง

yum -y install samba samba-client

ต่อไปทำการ backup default config samba ไว้ก่อน

mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

ทำการสร้าง Directory เพื่อ share

mkdir -p /home/share

chmod 777 /home/share

แล้วสร้าง file smb.conf มาใหม่

vi /etc/samba/smb.conf

แล้วใส่ค่า config ดังนี้

แล้วสั่ง restart service samba

systemctl restart smb.service

systemctl restart nmb.service

เสร็จแล้วลองใช้งานโดยพิมพ์ path เป็นชื่อ netbios หรือ ip ก็ได้เช่น \\samba หรือ \\192.168.56.108 เป็นต้น

การ share file แบบ Authentication

การ share file แบบนี้จะทำให้เราสามารถตั้งสิทธิ์ user หรือ group ให้กับ Directory ที่กำหนดได้ ในตัวอย่างจะกำหนดให้เฉพาะ user ที่อยู่ใน group smbgrp สามารถเปิด folder secured ส่วนได้ user อื่นไม่สามารถเปิดได้

ทำการสร้าง user “sakorn” และ group “smbgrp” โดยใช้คำสั่ง

groupadd smbgrp

useradd sakorn -G smbgrp

smbpasswd -a sakorn

สร้าง Directory ใหม่ที่ Path /home

mkdir -p /home/secured

chmod -R 0777 /home/secured/

chcon -t samba_share_t /home/secured/

แก้ไข file /etc/samba/smb.conf ตามนี้

แล้วสั่ง restart service samba

systemctl restart smb.service

systemctl restart nmb.service

ทดสอบใช้งาน เมื่อเราจะทำการเข้าไป folder secured จะมี pop up ขึ้นมาให้ Authen เพื่อเข้า folder ดังรูป

เท่าที่ลองทดสอบใช้งานดูก็ไม่มีปัญหาใดๆ ใช้งานได้รวดเร็วรองรับ client เยอะๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา หากในองค์กรท่านไม่มี windows server สำหรับ share file เราก็สามารถใช้ Linux+Samba เพื่อ share file ได้เหมือนกันทำให้ประหยัดงบเพื่อซื้อ License Windows Server ได้อีกเยอะเลย

ที่มา – http://www.howtoforge.com/samba-server-installation-and-configuration-on-centos-7

Comments are closed.