หากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ที่ใช้ smf สามารถแก้ไขได้ที่ Administer>Server Settings ที่ Forum Title

รูปภาพ

Comments are closed.