การใช้งานโปรแกรม Windows ผ่าน WINE นั้นไม่สามารถใช้งานได้ทุกโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมที่มีความสามารถสูงมากๆ เช่น Game เป็นต้น ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้โปรแกรมอื่นทดแทน WINE ได้ เช่น Cross over หรือ Play on linux ซึ่งมีความสามารถสูงกว่า WINE โดยโปรแกรมทั้งสองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.codeweavers.com และ http://www.playonlinux.com

รูปภาพ

รูปภาพ

หรือถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้ Windows จริงๆ การซื้อ License Windows เพื่อใช้งานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม

Comments are closed.