คราวที่แล้ว @gumara ได้แนะนำโปรแกรมเปลี่ยนภาพพื้นหลังของ Xplash กันไปแล้ว ทีมงานนักพัฒนาได้เอาโปรแกรมนี้ลงทะเบียนในคลังซอฟต์แวร์ที่ LaunchPad เรียบร้อยแล้ว และมีบริการคลังซอฟต์แวร์ส่วนบุคคล (PPA) ด้วย สำหรับการติดตั้งเจ้าโปรแกรมนี้ มีวิธีการติดตั้งดังนี้

 1. เขียนไฟล์ xsplash-background.list สำหรับ PPA ลงใน /etc/apt/sources.list.d/xsplash-background.list
 2. ใส่ข้อมูลลงไปดังนี้
  deb http://ppa.launchpad.net/meerkat/stable/ubuntu karmic main
  deb-src http://ppa.launchpad.net/meerkat/stable/ubuntu karmic main
 3. จากนั้นเพิ่ม key ของ repository โดยใช้คำสั่ง
  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 27482B1D
 4. สั่ง upadte
  sudo apt-get update
 5. ติดตั้ง package ชื่อ xsplash-background-settings ได้เลย
  sudo apt-get install xsplash-background-settings

Comments are closed.