หลังจากติดตั้ง Dosbox แล้ว ตำแหน่งของ Drive C ของ dosbox จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของโปรแกรมเอง ซึ่งสามารถดูได้โดยสั่ง intro และ intro mount ในหน้าโปรแกรม dosbox จะบอกการกำหนด Drive C ให้กับ dosbox

รูปภาพ

Comments are closed.