หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้เสียบสายต่อออกโปรเจคเตอร์ก่อนบู๊ตเข้า Suriyan หรือต่อแล้วรีบูตเครื่องใหม่

Comments are closed.