ในบางครั้งเราอาจต้องการพิมพ์เอกสารในรูปแบบพิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เช่นเดียวกับหนังสือ ซึ่งถ้าเราใส่หมายเลขหน้าไว้ด้านเดียวกันหมด จะทำให้มีหน้าที่มองไม่เห็นเลขหน้าอยู่ เพราะถูกส่วนที่เย็บเล่มบังไว้ ซึ่งในกรณีนี้ เราสามารถย้ายตำแหน่งของเลขหน้า ให้หน้าคู่และหน้าคี่อยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันได้ เพื่อให้หลบช่วงของสันที่จะถูกนำไปเย็บเล่ม ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการดังนี้

  • ไปที่เมนู Format > Page

รูปภาพ

  • จะปรากฏหน้าต่าง Page style ให้ไปที่แท็บ “Page”
  • ที่ส่วนของ Layout setting ให้กำหนด Page Layout เป็น Mirrored

รูปภาพ

  • ที่แท็บ “header” ให้คลิกเลือก “Header on” และ “Same content left/right”

รูปภาพ

  • จากนั้นให้ใส่หมายเลขหน้าไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ เช่น หน้าคู่ให้วางหมายเลขหน้าไว้ด้านขวา หน้าคี่วางหมายเลขหน้าไว้ซ้าย หรืออาจสลับกันก็ได้

รูปภาพ

Comments are closed.