ต้องการจับภาพหน้าเว็บไซต์ แต่ขนาดของเว็บยาวเกินหน้าจอจะจับภาพทั้งหมดได้ เราสามารถใช้ส่วนเสริมของ Firefox ช่วยในการจับภาพให้เรา แทนที่จะต้องคอยจับเป็นช่วงๆ แล้วมาตัดต่อภาพด้วยตัวเอง

Extension ดังกล่าวมีชื่อว่า Screengrab สามารถติดตั้งได้จาก https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1146/

รูปภาพ

เมื่อติดตั้งแล้ว ให้ restart Firefox ก่อน จะพบกับไอคอน Screengrab ทางขวาล่างสุดของจอ ให้คลิกซ้าย > Save… > Complete Page/Frame…

รูปภาพ

Comments are closed.