หากต้องการดูวิดีโอจาก Youtube แต่ติดปัญหาในด้านต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง Flash ได้ ใน Suriyan จะมีโปรแกรมที่รองรับการดูวิดีโอจาก Youtube โดยไม่ต้องติดตั้ง Flash ในระบบ โปรแกรมดังกล่าวมีชื่อว่า minitube

โปรแกรม minitube สามารถติดตั้งได้ผ่านทางโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์

รูปภาพ

รูปภาพ

อ้างอิงไปการติดตั้งด้วยศูนย์ซอฟต์แวร์

Comments are closed.